درباره کانون

فرآوری و تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده فرآیندی است که در آن گروه های مختلفی از قبیل بهره برداران، صاحبان صنایع، مراکز علمی و دانشگاهی، صادر کنندگان، واردکنندگان و دستگاه های نظارتی مشارکت دارند.

بدون شک انجام فعالیت های سالم، پویا و متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی در صنعت گل محمدی نیز بدون ایجاد هماهنگی بین کلیه دست اندرکاران و بکارگیری دانش و فناوری های روز میسر نخواهد بود.

از این رو وجود مرکزی که بتواند این مراکز را با سایر ارگان ها و صنایع هماهنگ کند تا در قالب بخش خصوصی فعالیت کند ضروری به نظر می رسید. در همین راستا کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار صنعت گل محمدی و گیاهان معطر برای انجام چنین رسالت مهمی با حضور نمایندگان بخش های مختلف در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و فعالیتهای خود را در کاشان آغاز کرده است.

این کانون در راستای بکارگیری دانش مراکز علمی، دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان و ارتباط آن با صنعت و بازار در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده تا به واسطه آن پیشرفت صنعت گل محمدی رقم بخورد.

کانون هماهنگی گل محمدی و گیاهان معطر با هدف ایجاد پایگاه علمی لازم در زمینه گلاب و اسانس گل محمدی و سایر اسانس‌ها و عرقیات گیاهی منطقه کاشان و کشور تاسیس شده است.


اعضای هیأت مدیره:

رئیس هیأت مدیره: مهندس تقی حجازی

نایب رئیس:  دکتر حمید رضا بنفشه

دبیر کانون : دکتر حسینعلی رفیعی پور

خزانه دار: دکتر زهرا صاحب نظر

نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور: دکتر حسنعلی نقدی بادی

عضو اصلی هیات مدیره: مجید راهب

عضو اصلی هیات مدیره: حسین علیزاده نصرآبادی

کارشناس کانون: حوریه رئیسی