دستگاههای اجرایی عضو کانون گل محمدی و گیاهان معطر

لیست دستگاههای اجرایی و مراکز وابسته دولتی عضو کانون گل محمدی و گیاهان معطر به همراه اسامی نمایندگان هر دستگاه

  1. -دکتر حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی کشور
  2. -دکترفضل ا… صفی خانی،عضو ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  3. -مهندس محسن کریمی، بنیاد پیشرفت و آبادانی امید
  4. -مهندس مصطفی طیاری،سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
  5. -دکتر محمد کاظم رمضانی،وزارت جهاد کشاورزی
  6. -دکتر محسن نوزاد مقدم، معاون فنی و اقتصادی طرح گیاهان دارویی

برای دانلود ادامه این لیست اینجا کلیک کنید