شرکتهای دانش بنیان

اسامی شرکتهای دانش بنیان عضو کانون گل محمدی و گیاهان معطر به همراه نام نماینده هر شرکت

  1. -دکتر ایرج رستگار، مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار
  2. -دکتر محمد مهدوی، شرکت دانش بنیان فناوران ابزار دقیق کوهرنگ
  3. -دکترعلی باقریان، شرکت کیمیا برگ آسیا

 

دانلود لیست کامل شرکت های دانش بنیان عضو کانون