صنعت و بازار

اسامی صنایع و شرکتهای تجاری عضو کانون گل محمدی و گیاهان معطر به همراه نام نماینده هر شرکت

 1. – مهندس مجید راهب، شرکت ایران گلاب
 2. -دکتر پرویز خیرخواه، شرکت درین گلاب
 3. -مهندس جمال الدین جلالی، شرکت گیاهان سبز زندگی
 4. -مرتضی ملایی، شرکت پایا تجارت ستاره سبز
 5. -محمد علی حاجی، شرکت به گل
 6. -رضا بلندی برزکی، شرکت مجتمع فیض کاشان
 7. -دکتر حسین خصاف مفرد، شرکت ارومد
 8. – محسن احمدی، شرکت داروسازی سبز اندیشان پرنیان
 9. -سید رضا نوابی، رئیس اتحادیه گلاب و عرقیات
 10. -مرضیه سنویی محصل، شرکت اکسیر گل سرخ
 11. -سید محسن سازور، شرکت استیل صنعت کاشان
 12. -علیرضا انصاری نیا، شرکت داوودیه قمصر
 13. -مجتبی خورشیدی، شرکت صدرادارو

 

دانلود لبست کامل شرکتهای صنعتی و تجاری عضو کانون