بهینه‌سازی تکثیر پایه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط درون شیشه‌ای

بهینه‌سازی تکثیر پایه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط درون شیشه‌ای

مقاله: بهینه‌سازی تکثیر پایه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط درون شیشه‌ای   علی صارمی راد   ۱  عبداله محمدی ۲ ۱ دانشجوی دکترای تخصصی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران ۲ دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران چکیده گل‌محمدی (Rosa damascena

روش های تکثیر گل محمدی

روش های تکثیر گل محمدی

تکثیر گل محمدی ازدیاد گل محمدی به روش های جنسی (توسط بذر) و غیر جنسی (رویشی) امکان پذیر است. (1) دو روش قلمه زدن و استفاده از پاجوش رایج ترین روش تکثیر برای این گیاه است.(2، 3، 4) تکثیر جنسی (ازدیاد از طریق بذر) انواع رزهای خودرو در رویشگاه های طبیعی خود معمولاً از طریق

گل محمدی

گل محمدی

نام محلی: گل محمدی، گل سرخ، گل گلاب، سرخ صد پر، ورد احمر(4) نام علمی:Rosa damascene L. (4) نام انگلیسی:Damask rose خانواده: Rosaceae(3) گونه های دارویی: R.centrifolia, R.alba, R.moschata(5) مناطق پوشش گیاه: در مناطق مختلف کشور رویش دارد.(5) گیاهشناسی: گل محمدی گیاهی دائمی(چند ساله) و درختچه ای خزان کننده یا نیمه سبز است و بندرت