برداشت ۱۱۰ تن گل محمدی از سطح مزارع بخش رخ شهرستان تربت حیدریه

رئیس مرکز جهاد کشاورز ی رخ با بیان اینکه بیش از ۵۵ هکتار از مزارع این بخش به کشت گل محمدی اختصاص پیدا کرده است گفت:درآمد نسبتا خوب وتناسب آب وهوایی این منطقه ونیاز آبی کم این گیاه از جمله دلایل افزایش سطح زیر کشت این محصول درسال های اخیر درمنطقه رخ بوده ودر حال حاضر با استقبال خوب مردم روبرو شده است.

وی با اشاره به اینکه کاشت گل محمدی علاوه بر اشتغال نیز درآمد مناسبی را نصیب متولیان این صنعت دربخش رخ کرده است، اظهارداشت:کشت گل محمدی در منطقه رخ به صورت آبی وبه شیوه قلمه ریشه دار وپا جوش صورت می گیرد و مزرعه گل محمدی درسال دومکشت گل دهی دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشت گل محمدی در اراضی شیب دار مناسبت می باشد، افزود: کشاورزان بهتر است تا برای کاشت گل محمدی از نهال یکساله استفاده کنند چرا که درصد خطای آن نسبت به قلمه ریشه دار کمتر است.

خرید جینسینگ